Dátum realizácie: 2009-2010
Klient: Rodinný dom

  • zatepľovací systém - CAPATECT BASIC-LINE
  • realizátor - REALITA, s.r.o.