Dátum realizácie: 2007-2008
Klient: Rodinný dom

  • zatepľovací systém - STYREXON
  • realizátor - RYDOZ, spol. s r.o.