Dátum realizácie: 2007-2008
Klient: bytový dom

  • zatepľovací systém - Baumit
  • realizátor - STAVOS s.r.o