Dátum realizácie: 2009-2010
Klient: bytový dom

  • zatepľovací systém - povrchová úprava Vymalex
  • realizátor - Milan Švider