Dátum realizácie: 2009-2010
Klient: Rodinný dom

  • zatepľovací systém - POLYTEX-THERM
  • realizátor - Stavos, s.r.o.