Dátum realizácie: 2011
Klient: bytový dom

  • zatepľovací systém - CAPATECT BASIC-LINE
  • realizátor - Realita s.r.o.