• Materiál je vhodný pre úpravu alebo renováciu starých a nových betónových plôch v exteriéri i interiéri. Konkrétne možno materiál použiť pre úpravu chodníkov, terás, balkónov, príjazdových ciest či vjazdov do garáží, okolie bazénov, vonkajších schodov a schodísk.