Dátum realizácie: 2006
Klient: bytový dom

  • zatepľovací systém - STYREXON
  • realizátor - R.A.S. Sveržov, Bardejov