Dátum realizácie: 2007-2008
Klient: bytový dom

  • zatepľovací systém - STYREXON
  • realizátor - D stav s.r.o.