Dátum realizácie: 2005
Klient: bytový dom - štítové steny

  • zatepľovací systém - STYREXON
  • realizátor - Realita, s.r.o., Košice
  • projektant - Ing. Diana Bratská